CaptureService


Kliknij tutaj, aby uzyskać pełną listę operacji.

GetCaptchaToken

Test

Formularz testowy jest dostępny tylko dla żądań z komputera lokalnego.

SOAP 1.1

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.1. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /CaptureService.asmx HTTP/1.1
Host: wscapture.softomax.pl
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://softomax.pl/WsCapture/GetCaptchaToken"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetCaptchaToken xmlns="http://softomax.pl/WsCapture" />
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <GetCaptchaTokenResponse xmlns="http://softomax.pl/WsCapture">
   <GetCaptchaTokenResult>int</GetCaptchaTokenResult>
  </GetCaptchaTokenResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.2. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /CaptureService.asmx HTTP/1.1
Host: wscapture.softomax.pl
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <GetCaptchaToken xmlns="http://softomax.pl/WsCapture" />
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <GetCaptchaTokenResponse xmlns="http://softomax.pl/WsCapture">
   <GetCaptchaTokenResult>int</GetCaptchaTokenResult>
  </GetCaptchaTokenResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>